Przejdź do treści

Polityka Prywatności firmy Pamela Kucińska z siedzibą w Weilmünster, Elkerhäuser Berg 24, 35789 Weilmünster, Niemcy, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

1. Do czego potrzebna jest ta Polityka Prywatności?

W czasie współpracy, np. indywidualnych konsultacji, zapisów na warsztaty, szkolenia lub newsletter oraz podczas dokonywania zakupu w sklepie na mojej stronie zbieram Wasze dane osobowe. Polityka Prywatności wyjaśnia zasady ich zbierania, przechowywania i przetwarzania, tak żeby każda osoba nawiązująca współpracę ze mną wiedziała, w jakim zakresie wykorzystywane są jej dane i wiedziała jakie prawa w tym zakresie jej przysługują.


2. Polityka Prywatności dotyczy:

  • zapisów na konsultacje indywidualne, warsztaty, szkolenia i innych kontaktów mailowych związanych z poradnictwem psychologicznym i wsparciem okołoporodowym,
  • wszelkich informacji, które przekazujesz mi w trakcie konsultacji indywidualnych na żywo lub za pośrednictwem komunikatorów online lub mailowo lub za pośrednictwem innych kanałów,
  • wszystkich odbiorców newslettera,
  • zakupów na stronie mojego sklepu online https://pamelakucinska.pl/shop/


3. Ogólne zasady

Pamela Kucińska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Podjęcie współpracy w wyżej wymienionym zakresie oznacza, że zgadzasz się na aktualną Politykę Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie będą wpływać na fakt, że Twoje dane nie są sprzedawane, przekazywane ani wykorzystywane inaczej niż w warunkach opisanych w Polityce Prywatności.

 

Dane osobowe są wykorzystywane tylko w celach opisanych w Polityce Prywatności. Przechowywane i przetwarzane są tylko na potrzeby opisane w Polityce Prywatności. Zapewniam ochronę wszystkich danych osobowych, które dotyczą Twojej osoby oraz nie udostępniam tych informacji osobom trzecim w przypadkach innych niż wymienione w Polityce Prywatności, chyba że uzyskam na to Twoją zgodę lub ujawnienie danych będzie konieczne ze względu na nałożony na mnie obowiązek prawny.

 

Nie ujawniam Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba, że będą spełnione odpowiednie standardy ochrony danych.4. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracuję w ramach wykonywanej przeze mnie pracy i są przekazywane tylko w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania usługi. Mowa o:

 

  • zenbox sp. z o.o. – w celu przechowywania danych na serwerze (hosting strony)
  • sidekick Steuerberatungsgesellschaft mbH – w celu obsługi dokumentów księgowych
  • Stripe, Inc. – w celu obsługi płatności online (dotyczy osób, które dokonują płatności online)
  • Mailerlite, Paupio 46, Vilnius, Lithuania, LT100007448516 – w celu obsługi systemu mailingowego

 

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

5. Jakie dane zbieram, przetwarzam i przechowuję?

 

Jeśli kontaktujesz się ze mną za pośrednictwem emaila, żeby zadać pytanie lub napisać coś od siebie – adres email oraz dane, które sam/a podasz – np. imię, imię Twojego dziecka, informacje o Twoim lub jej/jego zdrowiu, wieku i inne. Jeżeli wysyłasz mi takie dane bez wcześniejszego kontaktu z mojej strony, automatycznie zgadzasz się na ich przekazanie i przechowywanie zgodnie z Polityką Prywatności.

 

Do zapisu na warsztaty, konsultacje, szkolenia, kursy online itd.: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe – adres, adres email i numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale potrzebne w celu zapisu na ww.

 

W trakcie konsultacji – dane osobowe j.w., dodatkowo informacje, które dotyczą Ciebie i/lub Twojego dziecka w zależności od tego, kogo i czego dotyczy konsultacja. Dane te są przeze mnie przechowywane z zapewnieniem bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi RODO i wykorzystywane tylko w celu rzetelnego wykonania usługi.

 

W trakcie komentowania na blogu, zakupów w sklepie internetowym itd.: dane dotyczące tzw. ciasteczek (cookies), które są wykorzystywane w celu optymalizacji działania strony. Ciasteczka wykorzystywane są też do zbierania analityki bloga poprzez system Google Analytics za pomocą kodu śledzącego – te dane są anonimowe i nie można cię po nich zidentyfikować.

 

W trakcie zakupów w sklepie internetowym – również imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email. Są to dane potrzebne do realizacji zamówienia i przechowywane tylko na jego potrzeby.

 

Jeśli korzystasz z mojego Newslettera – imię i adres email. Te dane są wykorzystywane w celu wysyłania wiadomości w ramach Newslettera, aktualności, informacji o promocjach itp.


6. Jakie są Twoje prawa ?

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) masz prawo do:

 

Dostępu do swoich danych

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które zebrałam. Możesz skorzystać z tego prawa, kontaktując się ze mną mailowo na pam@mokoshka.eu. Jeżeli tego zażądasz, przekażę Ci kopię Twoich danych osobowych, które przetwarzam. W celu zrealizowania takiego żądania mogę poprosić o przekazanie dodatkowych informacji, które pozwolą potwierdzić Twoją tożsamość. Jeżeli nie podasz tych informacji lub jeżeli informacje, które posiadam na Twój temat, nie wystarczą do potwierdzenia Twojej tożsamości, mam prawo odmówić udzielenia Ci informacji. Kopia danych, o którą występujesz, może być wysłana mailowo lub w inny sposób, jeżeli o to poprosisz.

 

Usuwania i sprostowania danych

Jeżeli uważasz, że informacje na Twój temat są niepoprawne, możesz skontaktować się ze mną, abym mogła zaktualizować dane oraz zapewnić ich poprawność.

 

Wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych wymaga uzyskania Twojej zgody, możesz wycofać taką zgodę w każdej chwili. Przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

Sprzeciwu

Jeżeli będę przetwarzać Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego albo ze względu na ważny i uzasadniony interes mojej firmy lub interes publiczny, to masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw.

 

W razie pytań lub chęci zgłoszenia w sprawie Polityki Prywatności proszę o kontakt na kontakt@pamelakucinska.pl